panelarrow

NIEPOKOJĄCE SKUTKI

| 0 comments

Jeśli tak się rzeczy mają, to skutki są niepokojące. Filozofia rywalizacji wewnątrz firmy skłania ludzi do działania przede wszyst­kim w interesie własnym, a dopiero potem w interesie firmy, dla której pracują – nie mówiąc już o wywoływaniu stresu, o którym można powiedzieć, że często wydobywa z ludzi to, co w nich najlepsze, o ile ich nie zabija. Będą więc myśleć krótkoterminowo, a rywalizacja o prestiż osobisty będzie niszczyć lojalność wewnątrz grupy i jeszcze bardziej niż dotąd utrudniać współpracę wszystkim, bez względu na stanowiska, kraje czy języki. Skupiając się coraz bardziej na wąskim zakresie własnych zadań, ludzie z czasem niepostrzeżenie przestaną patrzeć obiektywnie na świat zewnętrzny, zaczną tracić kontakt z rynkiem nie powiązanym bezpośrednio z nimi oraz ze sposobem myślenia i odczuwania zwykłych śmiertelników. Brak wrażliwości jest równie szkodliwy w interesach jak w stosunkach osobistych.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.